xTalk

Ra mắt lần đầu vào tháng 8/2020, xTalk giờ đây đã trở thành một chương trình quen thuộc với học viên FUNiX vào mỗi 8h tối thứ 7 hàng tuần. Ngoài cơ hội được giao lưu, lắng nghe và học hỏi từ các đàn anh, sư huynh, chuyên gia đi trước trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là CNTT, xTalk còn là một diễn đàn, một sân chơi để các xTer được chia sẻ đam mê, sở thích, phương pháp học tập, sản phẩm của bản thân… với các đồng môn khác trong cộng đồng sinh viên Trường Mây.