xCareer

Nhằm cung cấp đầy đủ kiến thức, thông tin về thị trường việc làm IT hiện nay và các công ty IT tại Việt Nam một cách đầy đủ, chính xác đến học viên, FUNiX lần đầu tiên tổ chức chương trình giới thiệu doanh nghiệp và định hướng nghề nghiệp dành cho học viên với tên gọi xCareer.

Chương trình được tổ chức với mục đích:

  • Cung cấp đầy đủ kiến thức, thông tin về doanh nghiệp tới học viên.
  • Cung cấp kỹ năng cần thiết cho học viên trong hành trang tìm kiếm “điểm đến” phù hợp và lý tưởng trong tương lai.
  • Cơ hội lắng nghe những thắc mắc, băn khoăn của học viên trong quá trình tìm kiếm việc làm; từ đó FUNiX và sinh viên có thể tìm được cách đi phù hợp để đồng hành và hỗ trợ nhau sau này.

Và điểm đặc biệt, sau chương trình bạn sẽ được “chọn” 3 doanh nghiệp để đưa vào “tầm ngắm” và FUNiX sẽ đồng hành giúp bạn “chinh phục” được họ.