Upskill Udemy

Học viên khi tham gia học tại FUNiX được cấp tài khoản VIP Udemy Business để truy cập học liệu, tài khoản này không chỉ vào được các khóa học chỉ định mà bạn đã đăng ký, mà có thể truy cập vào hàng nghìn khóa học được đánh giá tốt nhất. Với mục tiêu là giúp học viên tận dụng hiệu quả Tài khoản Udemy Business và bổ sung thêm kiến thức về các khoá học của FUNiX, phòng Đào tạo sẽ tổ chức các buổi talk để mentor chia sẻ về một chủ đề cụ thể liên quan đến chương trình học.