Câu lạc bộ Freelancer

Từ ngày 18/3, FUNiX thành lập Câu lạc bộ Freelancer – tìm việc làm thêm Freelancer cho người học FUNiX. CLB đã thu hút sự quan tâm của đông đảo học viên. Câu lạc bộ góp phần kết nối việc làm cho các học viên ngay trong khi còn đang theo học.


Tham gia câu lạc bộ tại đây